Or Inn

2022-07-21

orinn (1).jpg16823005107285340.jpg OR Inn

orinn (3).jpg


orinn (8).jpg


orinn (6).jpg


orinn (7).jpg


orinn (5).jpg


orinn (10).jpg 


16823005107285340.jpg  MUI 14 Restaurant

orinn (2).jpg


orinn (4).jpg


orinn (9).jpg


orinn-11.jpg
Location: Hsinchu, Taiwan
Case closed: October, 2020
Owner: Or Inn
Lighting Design: Adenlight
Photo Credit: Shashin Photo Studio, Mr. Shashin Yang